ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ River Rafting ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ | Dandeli Trip | Kannada Travel Vlog | Ganesh Karanth

Hope you liked this video. If you liked it please share it with your friends and family.

Do subscribe to the channel and hit the bell icon to get notified when a new video gets uploaded

Follow me on Facebook:
https://www.facebook.com/ganeshkaranthsinger

Follow me on Instagram:
https://www.instagram.com/ganeshkaranth

Music Credits:
————————————————————————-
Song: “Lakey Inspired – Blue Boi [Lofi]” is under a Creative Commons (CC BY-SA 3.0) license.
Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/wnOoqdcf7zU
————————————————————————-
JPB – High [NCS Release] https://youtu.be/Tv6WImqSuxA
https://soundcloud.com/jpb
https://www.facebook.com/jpbmusic
https://www.instagram.com/jpbofficial
Music provided by NoCopyrightSounds
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/R8ZRCXy5vhA
————————————————————————-
Adventures by A Himitsu https://soundcloud.com/a-himitsu
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/2Pj0MtT
Music released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8
————————————————————————-
Track Name – Western Molam
By Isaipettai Vasanth
https://www.instagram.com/the_musical
Original Link
https://www.youtube.com/watch?v=05oRV
————————————————————————-
Music :Peaceful Piano
Music produced by OrangeHead
Watch : https://youtu.be/iXFkmBmXFa8
Website : http://www.orangehead.net
————————————————————————-
#Dandeli #KannadaVlog #TravelVlog